Billedskolen / Undervisning

Undervisning

 
Eleverne vil i årets løb få lejlighed til at udtrykke sig i forskellige materialer og teknikker indenfor f.eks. tegning, maleri, grafik og rumlige former.

Undervisningen bygger på en vekselvirkning mellem lærerstillede opgaver og egne frie udtryk. Eleverne for mulighed for at eksperimentere og fordybe sig i deres egen billedproces.
Processen foregår i en stadig dialog lærer og elev imellem.

Det omgivende miljø og kunst fra forskellige tider og dagens billeder vil undertiden blive inddraget i undervisningen.

Billedskolen arrangerer hvert år en fællesudstilling for alle Billedskolens hold.