Musikskolen

 
  
 
"Musik gør én svag på en måde så man bliver stærk"

Dette citat af Benny Andersen er noget af det mest præcise der kan siges om hvad musik kan bibringe os mennesker.

Netop den følelsesmæssige og kreative påvirkning musik bidrager med i børns opvækst, musikkens evne til at udvikle sociale, kreative og følelsesmæssige kompetencer, har stor betydning for vores evne til at begå os i forskellige sammenhænge.

Vores omverden bejler til mennesker der er omstillingsparate, der evner at komme med kreative bud på forskellige problemstillinger, og som samtidig har evnen til samarbejde og sans for detaljer.

Det at beskæftige sig med musik, betyder at du med din sang eller på dit instrument ved din daglige øvning opøver evnen til at koncentrere dig. Du oplever også din egen personlige kappestrid, der hvor du ønsker at mestre en bestemt nuance i musikken, der hvor du hele tiden ønsker at yde det bedste du kan. Spille den valgte komposition med netop dit udtryk, til glæde for dig selv og andre.

Når du så benytter dig af Musikskolens muligheder for at mødes med andre og spille eller synge sammen oplever du også hvor vigtigt det er at lytte til hinanden og at tilpasse sit spil så det samlede indtryk bliver så fint og godt som vel muligt.

Alt dette kan du styrke ved at benytte dig af musikskolens tilbud, og dermed også få oplevelser med andre i forbindelse med koncerter og forskellige arrangementer.

Velkommen til en spændende musiksæson!