Tilmelding

Tilmelding som ny elev:  JA

 

  (Som eksisterende elev er dit brugernavn de 6 første cifre i dit personnummer  - din fødselsdag -  og din kode er dine 4 sidste cifre i dit personnummer)

OBS.
Ved at klikke på Ja- feltet accepterer du Kulturskolens regler og dirigeres videre til on-line tilmeldingen.
 • I Musikskolen har alle elever, herunder elever der skifter fag, lærer eller instrument, en gensidig prøvetid på 3 måneder, som beregnes fra den dag eleven påbegynder sin undervisning.

  I Billedskolen ophører prøvetiden pr. 31. december for de lange kurser.
  Derefter hæftes for resten af sæsonen.

  (prøvetiden er ikke gratis)

 • Alle elever betaler et elevindskud på 61 kr. pr. sæson, som dækker materialetilskud samt copydan-afgift.
 • Indskuddet opkræves i forbindelse med 1. rate og refunderes ikke ved udmeldelse af Kulturskolen.
  Ved ekstraordinær stor tilmelding oprettes venteliste.
Betaling
Opkrævninger udsendes kvartalsvis fra Kulturskolen, i 2 rater til Billedskolen og 3 rater til Musikskolen. Opkrævninger udsendes kun elektronisk til e-boks, borger.dk, eller som elektronisk indbetalingskort til egen netbank, alt efter hvad den enkelte betaler har valgt ift. post fra det offentlige.
.
 
Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen efter udløb af gensidig prøvetid