K
 

Medarbejder infoside

Kulturskolens nye APV - under udarbejdelse
Læs her
 
Kulturskolens TAL
(TAL = Trivsel - APV - Ledelsesvaluering)
 
Musikskolens strategiske udvikling
Den strategiske udvikling beskrives med to billeder.
  1. Den musikalske udvikling, som er en pyramideopbygget formidling af det overordnede indhold i den musikalske udvikling med afsæt i det politisk bestemte formål med musikskolernes undervisning.
    Din musikalske udvikling
    Denne pyramide er samtidig motoren, der roterer i de figurer der illustrerer sammenhængen i den strategiske udvikling.
  2. Musikskolens strategiske udvikling
    Cirklerne i den strategiske udvikling definerer væsentlige områder musikundervisningen skal forholde sig til og udvikle sig i og med.