Se video om fremtidens elevtyper klik her

Indlæg:

Inspiration til gruppeundervisning med Martin Klausen

Centeransvarlig I Center for Undervisningsvirksomhed (CUV).

På Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) har vi efterhånden en del års erfaring med instrumentalundervisning på hold (2 elever eller flere). Martin Klausen har således undervist i faget, under den gamle ordning – én til én undervisning - og under den gældende ordning på konservatoriets 3. musikpædagogiske studieår, med obligatorisk undervisning på hold for begyndere.

Erfaringen fortæller mig, at instrumentalundervisning på hold er et spændende og udfordrende supplement til den øvrige musikundervisning i musikskolen.

Det skal forstås som værende en situation der kalder på nye samværsformer indenfor instrumentgruppen. En oplagt mulighed for at mødes med andre ligesindede, der også synes at ”trommer” er det fedeste i hele verden.

En oplagt mulighed for at spille for hinanden, med hinanden, og endda få en fælles reference til instrument-fagligheden, et fælles sprog. Dermed opstår et fællesskab, som vi kender det fra andre sammenspilsformater, men nu også i den instrumentspecifikke gruppe. Det skaber identitet og en følelse af tilhørssted med interessefæller.

Disse relationer betyder, at eleven hører til i en instrumentfaglighed, og dermed ikke har den opfattelse at være den ”eneste” der spiller "klarinet" på musikskolen. Dette er med til at fastholde og videreudvikle eleven, og dermed bakke op omkring fødekæden på det pågældende instrument.

Alt dette sker i et ønske om at udvikle fagligheden og talentmassen, i forskellige undervisningsmiljøer, hvor de udvikler sig til at kunne håndtere et instrument, alene såvel som i sammenspil med andre.

Det var ordene.

Jeg vil gerne have lov til at rose Kenneth Lauritzen for hans klaverundervisning til min søn Nicki Nordgren.

Jeg personligt syntes, at han er en sød, sjov, opmuntrende, tålmodig, dygtig, engageret underviser, der er god til at holde børnenes koncentration og få dem til at syntes det er sjovt at gå til klaver.

Mit højdepunkt på ugen er, at overvæ¦re Nicki's undervisning. Der har ikke været en gang, hvor jeg ikke har grinet højlydt over et af Kenneth's sjove indslag. Jeg havde aldrig før set, en person stå og spille musik med hæ¦nderne indeni flygelet, men det har jeg nu, det var sjovt.

Nicki glæder sig hver torsdag, for der skal han til klaver. Han koncentrerer sig meget og har det sjovt. Nicki kan vældig godt lide Kenneth, og han øver sig hjemme, da han meget gerne vil vise, han er blevet bedre.

Nicki går til musiklokalet før hans undervisning, for han kan bare gå ind og se en anden dreng spille. Noget af tiden spiller de også sammen, og pigen efter Nicki's undervisning kommer også før tid, så sidder alle tre børn og Kenneth og spiller sammen. Det er fantastisk at se og høre på.

Efter undervisningen går børnene syngende, nynnende, smilende, grinende og glade ned af gangen. Nicki er så glad resten af dagen, og det er jeg også.

Stor ros til Kenneth, han er en fantastisk klaverunderviser.

Venlig Hilsen
Kirsten Nordgren

Sendt fra min iPad
 .
Debatsiden er tænkt som et nyt initiativ der skal være med til at give mulighed for elevers, forældres, musiklæreres og ledelsens synspunkter om musikpædagogik, som den opleves i vores musikskole.

Det er samtidig håbet at det bliver et forum der kan inspirere til skabelse af forandring i læringsprocesserne, for hele tiden at bevare netop den gode læring og blive inspireret til at forsøge nye veje i undervisningen.

Redaktøren af denne side er Kulturskolens leder, Erling Bevensee, der dermed påtager sig at udøve den kritiske tilpasning af indlæg der måtte komme, således at en seriøs og konstruktiv videndeling fremmes.

Det vil blive forsøgt at tematisere indlæg.
Således vil redaktøren, eller en skribent der er opfordret af redaktøren til at komme med et indlæg, kunne skabe en debat om et relevant tema.
Kun indlæg hvor navn på afsender er oplyst vil blive bragt.

Du anvender beskedmuligheden nedenfor.

Med håbet om en fremtidig god debat på denne side.

Med venlig hilsen

Redaktøren